Dutch for Beginners: School

The following words are used to talk about school in Dutch:

School School
Les Lesson
Leren To learn
Onderwijs (*) Education
Onderwijzen To teach
Onderwijzer Teacher
Meester, leraar Teacher (m), schoolmaster
Juffrouw, lerares Teacher (f), schoolmistress
Professor Professor
Kleuterschool Kindergarten
Lagere school Primary/elementary school
Middelbare school Secondary/high school
Universiteit University
   
Vak (*) Subject
Taal Language
Rekenen (*) Arithmetic
Geschiedenis History
Aardrijkskunde Geography
Wiskunde Mathematics
Gymnastiek Physical education
   
Proefwerk (*) Test
Eindexamen (*) Final exam
Uitslag Result
Slagen Pass
Zakken Fail
Cijfer (*) Grade
   
Afkijken To copy
Nablijven To be kept in detention
Strafwerk (*) Lines, school punishment

NOTE: The definite article for singular nouns marked (*) is "het" (e.g., "het onderwijs" = "the education"); the definite article for all other singular nouns is "de" (e.g., "de school" = "the school").

The definite article for plural nouns is always "de".